Régészeti látnivalók

Az erődítmény

A vár erődítési elemei lépcsősen helyezkednek el a várhoz vezető út mentén. Az ókori út valószínűleg a Râpa pataktól emelkedett a Stăunilor dombbal összekötő gerincig. Itt előbb egy védőárkot ástak, majd a vár felé emelkedő út mentén két, félhold alakú föld halmot emeltek, mindegyiket egy-egy belső árokkal. Nagy valószínűséggel a halmokra fa mellvédet építettek (palánkot).

A domb felső részét körülvevő, mészkő tömbökből épített falnak szabálytalan alaprajza van, amely követi a terület alakját. A fal déli részén két tornyot építettek, az összekötő gerinc felől emelkedő út közelében. A vár főbejárata valószínűleg a délkeleti torony volt, amelynek külső fala a várfal volt. Egy másik bejárat az északkeleti részen volt, egy falnyiláson keresztül, amely valószínűleg falépcsőhöz vezetett. Ez a mellék bejárat csak bizonyos ideig működött, később elzárták.

A várhoz vezető út közelében levő másik tornyot katonai célok mellett lakóhelyként is használták. A torony „földszintjét” mészkő tömbökből építették murus dacicus technikával, majd az építmény gyengén égetett téglából készült falakkal folytatódott, míg a tető gerendából és zsindelyből készült.

A lakótorony körüli falszakasznak a murus dacicus technikára jellemzően, mészkő tömbökből épített dupla fala van (homloklap), de északkelet és kelet felé a várfal egy falban folytatódik, amelyben a mészkő tömböket valószínűleg gerendákkal közvetlenül a sziklához rögzítették. Figyelemre méltó a néhány mészkő tömbbe metszett állat forma, amelyeknek bizonytalan a jelentése.

Az esővizet mészkő vízelvezető csatornán keresztül vezették el, amely a lakótorony északkeleti oldala mellett haladt el, majd átvágta a várfalat.

A fennsíkon, a vár belsejének legmagasabb részén, valószínűleg fából épített őrtorony működött.

A vár építése a Kr. e. I. század közepén kezdődött és minden valószínűség szerint leégett a rómaiakkal vívott háborúk idején.

 

Vallási épületek

A várfal közelében, valószínűleg a domb délkeleti teraszai táján működtek az oszlopsoros templomok.A várfalban mészkő korongokat találtak, amelyek eredetileg templomok faoszlopait tartották.Méretüket tekintve két fajta korong került elő, ami azt feltételezi, hogy egy adott pillanatban legalább két különböző templom működött.

 

Civil épületek/létesítmények

Az eddigi régészeti kutatások alapján a Várdombon (Dealul Cetăţii) levő dák település inkább katonai, mint civil jellegű volt. A kutatások jelenlegi állapotában nehéz beazonosítani civil létesítményeket, mivel kevés építményt tártak fel.