"...NUMQVID DE DACIS AVDISTI?"
(Horatius, Satire, II, 6, 53.)

"...ce ai mai auzit despre daci?"

img-splitter.png

 

„În nici unul dintre ţinuturile Daciei antice nu sînt concentrate atît de multe şi importante monumente ca în Munţii Şureanului. Răsfirate la poalele înălţimilor semeţe, dar mai ales aninate de vîrfurile tocite şi de culmile lor prelungi, satele şi fortificaţiile dacilor îl încîntă şi-l uimesc pe obişnuitul vizitator şi pe specialist, fie el de la noi, fie din alte părţi ale lumii prin chibzuita aşezare, prin varietatea, bogăţia şi monumentalitatea lor…”

Ioan Glodariu (1940-2017) 

 

Programul Multianual de Cercetare Arheologică Cetățile Dacice din Munții Orăștiei este coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT), cu sediul la Cluj-Napoca, și finanțat de Ministerul Culturii. MNIT este, totodată, și instituția organizatoare a acestor cercetări multianuale, ale căror rezultate vor fi prezentate publicului în mod constant, prin intermediul acestui portal.

 

MNIT

Articole recente în blog

„Mâțele” de fier dacice

O categorie aparte în cadrul inventarului arheologic rezultat din cercetarea cetăților și așezărilor dacice din sud-vestul Transilvaniei o constituie așa numitele “mâțe” (crampoane cu dinți de fier) după cum au fost denumite, urmând termenul tradiţional, de către primii lor descoperitori, la mijlocul secolului XX. 

Obiecte din bronz

Piesele de bronz descoperite în așezările dacice din Munții Orăștiei impresionează atât prin cantitatea lor, cât și prin calitatea execuției, care denotă nivelul ridicat al cunoștințelor tehnice, îmbinate cu simț artistic și rafinament, deținute de meșterii care le-au realizat. În același timp, indică existența unei clientele amatoare de asemenea bunuri și dovedesc gustul dacilor pentru anumite categorii de produse la modă care, în acest context, stau mărturie pentru o serie de activități și practici care depășesc, de multe ori, sfera cotidianului.

Ceramica

Ceramica dacică din Munții Orăștiei se individualizează în repertoriul olăriei din Dacia preromană atât prin selecția de forme, cât și prin tehnica de realizare a recipientelor. Astfel, pe măsură ce ne apropiem de zona capitalei Regatului Dac, diversitatea tipurilor ceramice scade, vasele produse caracterizându-se mai ales printr-o eleganță „clasică”, de inspirație mediteraneană.