Artefacte

Materialele descoperite în interiorul cetăţii au fost puţine, fiind vorba în special de fragmente ceramice provenind de la vase de provizii. De exemplu, câteva chiupuri întregi au fost descoperite în interiorul turnului din colţul de sud-vest al cetăţii.  De dimensiuni relativ mari, lucrate la roata olarului, din pastă cărămizie, aceste vase de provizii  au fost folosite pentru depozitarea apei sau a cerealelor. 

În vecinătatea fortificației, în punctul Pietroasa lui Solomon, unde au fost identificate urmele unor temple, s-au găsit fragmente ceramice, o bucată semisferică de cositor de 7 kg, precum şi o statuetă din argint masiv reprezentând o leoaică, piesa fiind fixată într-o tijă de fier.