Bibliography

 • Daicoviciu, Constantin, Ferenczi, Alexandru, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, în seria Cercetări de istorie veche, Editura Academiei R.P. Romîne, 1951.
 • Daicoviciu, C., Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Monografie arheologică, în seria Cercetări privind istoria veche a R.P.R., Editura Academiei R.P. Romîne, Bucuresti, 1954.
 • Daicoviciu, Constantin, Worownia dacka w Piatra Roşie, în Postepy Archeologi, (Warsyawa), 1956, nr. 5, p. 43-63.
 • Daicoviciu, C., Daicoviciu, H., Sarmizegetusa – Cetăţile şi aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1962, 72 p. + VI planşe.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Studiul traiului dacilor în Munţii Orăştiei (şantierul arheologic de al Grădiştea de Munte), în SCIV, II, 1, 1951, p. p. 95-126.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, SCIV, III, 1952, p. 281-310.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, SCIV, IV, 1953, p. 153-219.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, SCIV, V, 1-2, 1954, p. 123-159.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului - Blidaru, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 195-238.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, Materiale şi cercetări arheologice, III, 1957, p. 255-277.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, Materiale şi cercetări arheologice, V, 1959, p. 379-402.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, Materiale şi cercetări arheologice, VI, 1960, p. 331-358.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, Materiale şi cercetări arheologice, VII, 1961, p. 301-320.
 • Daicoviciu, C., şi colab., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, Materiale şi cercetări arheologice, VIII, 1962, p. 463-476.
 • Daicoviciu, H., Ferenczi Şt., Glodariu, I., Cetăţi şi aşezări dacice în sud-vestul Transilvaniei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
 • Florea, G., Consideraţii privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munţii Orăştiei, Sargetia, XX, 1986-1987, p. 81-92.
 • Florea, G., Ceramica dacică pictată cu motive vegetale şi zoomorfe din Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1095-1117.
 • Florea, G., Ceramica pictată. Artă meşteşug şi societate în Dacia preromană (sec. I a. Chr. - I p. Chr.), Cluj-Napoca, 1998.
 • Gheorghiu, G., Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005.
 • Glodariu, I., Sarmizegetusa dacică în timpul stăpânirii romane, Acta Musei Napocensis, II, 1965, p. 667-668.
 • Glodariu, I., Importuri romane în cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Apulum,VII, 1, 1968, p. 353-367.
 • Glodariu, I., Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974.
 • Glodariu, I., Un atelier de făurărie la Sarmizegetusa dacică, Acta Musei Napocensis, XII, 1975, p. 107-134.
 • Glodariu, I., Arhitectura dacilor, civilă şi militară, (sec. II î.e.n. – I e.n.), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983.
 • Glodariu, I., Blocuri cu marcaje în construcţiile dacice din Munţii Şureanului, Ephemeris Napocensis, VII, 1997, p. 65-87.
 • Glodariu, I., La zone de Sarmizegetusa Regia et les guerres de Trajan, în Studia Antiqua et Archaeologica, VII, 2000, p. 363-376.
 • Glodariu, I., Sarmizegetusa Regia – capitale du royaume dace, în Transylvanian Review, X, 2, 2001, p. 3-15.
 • Glodariu, I., Infrastructura sectorului de nord al terasei a XI-a de la Sarmizegetusa Regia (I), în vol. Daco-Geţii, Deva, 2004, p. 39-46.
 • Glodariu, I., The destruction of sanctuaries in Sarmizegetusa Regia, în vol. Studia Historiae Religions Daco – Romane. In honorem Silvii Sanie, Editura Academiei Române, 2006, p. 113-126.
 • Glodariu, I., Iaroslavschi E., Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979.
 • Glodariu, I., Iaroslavschi, E., Rusu, A., Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştiei, Bucureşti, 1988.
 • Glodariu, I., Iaroslavschi, E., Rusu, A., Die Münzstatte von Sarmizegetusa Regia, Ephemeris Napocensis, II, 1992, p. 75-58.
 • Iaroslavschi, E., Conduits et citernes d’eau chez les daces des Monts d’Orăştie, Acta Musei Napocensis, 32, I, 1995, p. 135-143.
 • Iaroslavschi, E., Vases daciques en feraux anses en forme d’oiseaux, Acta Musei Napocensis, 34, I, 1997, p. 511-519.
 • Iaroslavschi, E., Tehnica la daci, Cluj-Napoca, 1997.
 • Jakó, S., Cercetări arheologice la cetatea Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804, Acta Musei Napocensis, III, 1966, p. 103-120.
 • Jakó, S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804- 1806 Acta Musei Napocensis, V – 1968, p 433-444.
 • Jakó, S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804- 1806 Acta Musei Napocensis, VIII – 1971, p. 439-457.
 • Jakó, S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804- 1806 Acta Musei Napocensis, IX – 1972, p. 587-603.
 • Jakó, S., Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804- 1806 Acta Musei Napocensis, X- 1973, p. 615-640.
 • Teodorescu, D.M., Cetatea dacă de la Grădiştea Muncelului (jud. Hunedoara), Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, Cluj, 1931-1932, p. 45-68.